Nuläget på elmarknaden, oktober 2022

Det genomsnittliga systempriset var 73,5 EUR/MWh under oktober, en minskning med närmare 139 EUR/MWh jämfört med september.

I elområde 4 sjönk priset med 150 EUR/MWh från september och med 47 EUR/MWh i norra Sverige. Prisskillnader mellan norra och södra Sverige är betydligt mindre under oktober men trots detta stora i jämförelse med åren innan 2021.

Sammantaget förklaras prisutvecklingen under oktober i de svenska elområdena jämfört med prisnivån under september med sjunkande priser på naturgas och kol, en förbättrad hydrologisk balans och en högre elproduktion från framförallt vindkraft.

Månadsmedelpris för SE1–SE4 samt Nord Pool systempris i augusti–oktober 2022, EUR/MWh
Månadsmedelpris för SE1–SE4 samt Nord Pool systempris i augusti–oktober 2022, EUR/MWh