Nuläget på elmarknaden, september 2022

Det genomsnittliga systempriset var 212 EUR/MWh under september, en minskning med 11 EUR/MWh jämfört med augusti.

I elområde 4 sjönk priset med 65 EUR/MWh mellan augusti och september men ökade i övriga. Största skillnaden ses i elområde 1 och 2 som har historiskt höga priser under september. Prisskillnader mellan norra och södra Sverige är trots detta stora.

Figur 1 Månadsmedelpris för SE1–SE4 samt Nord Pool systempris i juli–september 2022, EUR/MWh

Figur 1 Månadsmedelpris för SE1–SE4 samt Nord Pool systempris i juli-september 2022, EURMWh.png

Källa: SKM Market Predictor, Nord Pool