Nuläget på elmarknaden, oktober 2023

Under oktober var det genomsnittliga priset 28 EUR/MWh i SE3 vilket är högre än priset i september då det var 20 EUR/MWh och lägre än under 2022 då det var 74 EUR/MWh i oktober. I SE4 var priset 31 EUR/MWh i oktober 2023 vilket är 12 EUR/MWh lägre än i september och lägre än under samma månad förra året då priset var 74 EUR/MWh. Månadsmedelpriset i SE 1 och 2 var 15 EUR/MWh vilket är årets näst lägsta månadspris och det lägsta oktoberpriset sedan elområden infördes.

Prisskillnaden mellan norra och södra Sverige var 13 EUR/MWh då SE1/2 jämfört med SE3 i oktober och 2 EUR/MWh högre än i september. Skillnad mellan SE1/2 och SE4 minskade från 34 EUR/MWh i september till 16 EUR/MWh i oktober. Systempriset var 26 EUR/MWh vilket är 95 procent högre än under september.
Det högsta timpriset under september för SE3 och SE4 uppgick till 222 EUR/MWh och inträffade måndagen den 9 oktober kl. 19–20. Högsta timpris i SE1 och SE2 inträffade måndag den 30 oktober kl. 17–18 då det var 108 EUR/MWh vilket också var enda timmen över 100 EUR under oktober. Även systempriset var som högst samma timme den 30 oktober då det var 114 EUR/MWh.

Som lägst var elpriset -10 EUR/MWh under torsdagen den 12 oktober mellan kl. 01–05 i samtliga elområden. Systempriset nådde månadens lägsta på -3 EUR/MWh lördagen den 7 oktober mellan 00–06. Även oktober bjöd på ovanligt många timmar med negativa elpriser i hela Sverige, 145 timmar i samtliga elområden. Under fem av månadens dygn var det genomsnittligt dygnspris negativt i samtliga elområden samtidigt.

Användningen av el i Sverige i oktober ökade relativt mycket på grund av lägre utomhustemperatur jämfört med föregående månad. Under uppvärmningssäsongen innebär i regel lägre genomsnittstemperaturer ökat behov av uppvärmning och därmed ökad efterfrågan på el för uppvärmning. Elproduktionen ökade under oktober och elexporten är fortsatt hög. Under oktober har produktionen från samtliga kraftslag ökat jämfört med september och framför allt från vattenkraften och kärnkraften som nu avslutat revisionerna. Vindkraften har producerat mycket under perioder vilket pressat elpriserna nedåt under stora delar av månaden. Det genomsnittliga månadspriset på naturgas och kol var högre under oktober medan priset på utsläppsrätter var något lägre jämfört med föregående månad.

Månadsmedelpris okt 2023

Figur 1 Månadsmedelpris för SE1–SE4 samt Nord Pool systempris i augusti–oktober 2023, EUR/MWh Källa: SKM Market Predictor, Nord Pool