Sveriges energiläge

Ny lägesbild 29 augusti: Elförsörjningen är i nuläget stabil och risken för effektbrist är låg.

Energimyndighetens bedömning för Sveriges energiförsörjning

Elförsörjningen är i nuläget stabil och risken för effektbrist är låg.

Drivmedelsförsörjningen bedöms som stabil och risken för försörjningsstörningar är låg.

Värmeförsörjningen bedöms som stabil. Dock förväntas prishöjningar i vissa nät på grund av högre bränslepriser.

Gasförsörjningen är för närvarande stabil men det finns utmaningar inför säsongen 2023/2024.

Lägesbeskrivning och fortsatt arbete

Energimyndigheten uppmanar samhällsviktiga aktörer, energianvändare och energibranschen att kontinuitetssäkra sin verksamhet samt öka sin övervakning av onormala händelser och rapporterar avvikelser till ansvarig myndighet.

Energimyndigheten ser positivt på att aktörer redan nu påbörjar återfyllnad av drivmedel till reservkraft och andra drivmedelslager och genomför detta under en längre period för att plana ut en efterfråganstopp senare under året.

Energimyndigheten uppmanar pelletskonsumenter att i god tid lägga sina beställningar av pellets och stärka sin beredskap.

EU har den 23 juni antagit ett elfte sanktionspaket gentemot Ryssland.

Priset på drivmedel ökar bland annat på grund av den svaga kronan och högre oljepriser.

29 augusti 2023: Uppdaterad lägesbild med anledning av situationen i Ukraina (pdf)