Nyhetsbrev ekodesign och energimärkning

Energimyndighetens nyhetsbrev kring arbetet med ekodesigndirektivet, energimärkningsramförordningen och produktförordningar, samt relaterade ämnen, vänder sig till dig som påverkas av kraven eller som av andra skäl vill följa utvecklingen.

Nyhetsbrevet ger dig löpande information om hur arbetet med ekodesign och energimärkning fortskrider, samt hur tidsplanen för olika produktgrupper och relaterade frågor ser ut.

Prenumerera på nyhetsbrev om ekodesign och energimärkning