Nyhetsbrev ekodesign och energimärkning

Energimyndighetens nyhetsbrev kring arbetet med ekodesigndirektivet, energimärkningsramförordningen och dessas produktförordningar, samt relaterade ämnen, vänder sig till dig som påverkas av kraven eller som av andra skäl vill följa utvecklingen.

Nyhetsbrevet ger dig löpande information om hur arbetet med ekodesign och energimärkning fortskrider, samt hur tidsplanen för olika produktgrupper och relaterade frågor ser ut.

För att prenumerera på Energimyndighetens nyhetsbrev om ekodesign och energimärkning anmäl dig här.

Om du är intresserad av att läsa tidigare nyhetsbrev, så hittar du dem från 2021 längst ner på denna sida, under ”Tidigare nyhetsbrev”. Äldre nyhetsbrev från 2020 och 2019 hittar du under respektive rubrik.