Säker energi

Välkommen att anmäla dig till Energimyndighetens nyhetsbrev om digital säkerhet inom energisektorn. Nyhetsbreven kommer bland annat handla om NIS-direktivet, systematiskt informationssäkerhetsarbete, cybersäkerhet och vårt tillsynsarbete.