Skiss Pilot och Demo

Här hittar du information om hur du skickar in skiss och ansökan för att söka stöd till utlysningen ”Pilotprojekt och demonstrationer för omställning”. Du behöver inte skicka in någon fullmakt från firmatecknare för att få behörighet till e-tjänsten Skiss Pilot och demo. 

Ansökningsförfarandet är indelat i två steg:

Steg 1 - Inlämning av en skiss genom e-tjänst Skiss pilot och demo;

Steg 2 - Inlämning av en fullständig ansökan genom e-kanalen.

Observera att du alltså får hantera två olika system, ett för skissen och ett för ansökan då vi har två olika system under en övergångsperiod.

Du behöver ha behörighet till båda systemen för att kunna söka stöd hos oss, dels ”Mina sidor” och dels ”E-kanalen”.

Ansök om behörighet i god tid, eftersom det kan ta ett par dagar att få behörigheten. Gör en skiss i vårt skissverktyg. Lämna skissen senast senast 15 februari 2021. Baserat på skissen kommer du att få återkoppling från oss. Projekt som inte föregåtts av skiss kommer att avslås.

Tips:

Har du problem att logga in på Mina sidor, testa att stänga ner alla webbläsare och starta om igen.

När du är inne i skiss-formuläret så se till att spara ditt arbete. Förhandsgranska gärna och spara som en pdf.