Vårt hållbarhetsarbete

Energimyndigheten arbetar för att bli en hållbar myndighet. Utöver att minska den negativa miljöpåverkan som vår verksamhet bidrar till, vill vi aktivt verka för att öka vår positiva inverkan med avseende på miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Vår vision är ett hållbart energisystem. Vi skapar förutsättningar för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling och verkar för såväl en effektiv energianvändning som för en trygg och uthållig energitillförsel.

Miljökvalitetsmål och globala hållbarhetsmål

Inom ramen för vårt uppdrag verkar vi för att de nationella miljökvalitetsmålen nås. Vi har antagit en miljömålsplan som syftar till att integrera ett bredare miljömålsperspektiv i vårt arbete. Vi arbetar även med att integrera FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, i vår verksamhet.

Vi har kartlagt vilka mål vår verksamhet har påverkan på och kan se att vi främst påverkar följande mål i agendan:

Miljökvalitetsmål.jpg

Vår egna hållbarhetspåverkan

En del av hållbarhetsarbetet är att minska den negativa miljöbelastningen från vår egna verksamhet samt öka den positiva påverkan som vårt arbete bidrar till. Vi vill vara ett föredöme genom att ha en hållbar verksamhet där vi med hjälp av åtgärder som främjar arbetsmiljön och ett effektivt arbetssätt ständigt minskar den negativa miljöpåverkan.

Vårt ledningssystem är certifierat enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 och energiledningsstandarden ISO 50001. Läs mer om vår miljöpåverkan och vårt arbete med energieffektivisering i våra lokaler.

Hållbarhetspolicy och mål för hållbarhet

Under 2018 beslutade vi om en hållbarhetspolicy och mål för hållbarhet. Läs hållbarhetspolicyn här.

Övergripande mål för myndighetens miljö-, energi och hållbarhetsarbete:

  • Relevanta Agenda 2030-mål integreras i myndighetens arbete, när vi utför våra uppdrag och utvecklar verksamheten
  • Vår egen verksamhet är hållbar

Detaljerade mål:

  • Agenda 2030-målen är kända och integrerade i vårt ledningssystem.
  • År 2021 ska vår elproduktion från solceller ha förutsättningar att producera 200 000 kWh.
  • År 2020 ska byggnadens energianvändning (värme, kyla, fastighetsel) på Gredbyvägen vara högst 60 kWh/kvm.
  • Våra lokaler fungerar som testbädd för energieffektiva lösningar
  • Vår upphandling är hållbar.
  • År 2030 ska våra utsläpp av koldioxid från resor ha minskat med minst 50 % jämfört med år 2017.