Anskaffning

Upphandling är ett viktigt styrmedel i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi ska därför alltid ta hänsyn till hållbarhetsaspekter när vi anskaffar varor och tjänster. Av den anledningen har vi också tagit fram en särskild anskaffningspolicy.

All anskaffning, upphandling och beställning på Energimyndigheten ska säkerställa den goda affären sett till hela livscykeln. Den ska vara hållbar, vilket omfattar miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet, det vill säga vi tar inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för organisationen utan ser även till samhället i sin helhet.

Våra upphandlingar ska inspirera och påverka andra aktörer i samhället till ett mer hållbart beteende.

När vi anskaffar produkter och tjänster som använder energi är det särskilt viktigt för oss att vi ställer långtgående krav på energieffektivitet.