Anskaffning

Upphandling är ett viktigt styrmedel i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi ska därför alltid ta hänsyn till hållbarhetsaspekter när vi anskaffar varor och tjänster. Av den anledningen har vi också tagit fram en särskild anskaffnings-policy.

All anskaffning, upphandling och beställning på Energimyndigheten ska säkerställa den goda affären sett till hela livscykeln. Den ska vara hållbar, vilket omfattar miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet, d v s vi tar inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för organisationen utan ser även till samhället i sin helhet.

Våra upphandlingar ska inspirera och påverka andra aktörer i samhället till ett mer hållbart beteende.

När vi anskaffar produkter och tjänster som använder energi är det särskilt viktigt för oss att vi ställer långtgående krav på energieffektivitet.