Så minskar vi vår egen energianvändning

När Energimyndigheten flyttade till nya lokaler var det en utmaning att renovera till ett modernt kontor, eftersom byggnaden var en äldre industrifastighet. Men så här gjorde vi för att göra det nya kontoret mer energieffektivt.

Takfönster

Energimyndighetens takfönster. Foto: Energimyndigheten.

Innan vi flyttade in tog vi hjälp av en energikartläggare som gav förslag på åtgärder som vi kunde genomföra för att effektivisera energianvändningen i byggnaden.

Viktiga åtgärder

 1. Behovsstyrning
  Teknik som till exempel ventilation, belysning och temperatur styrs efter behov, det vill säga beroende på hur många människor som är i lokalerna. Det här är särskilt viktigt att åtgärda, eftersom ventilation och temperatur är de största energitjuvarna på ett kontor.
 2. Energieffektiv belysning
  Förutom att belysningen är behovsstyrd använder vi också LED-belysning. Vi försöker även använda dagsljuset så mycket som möjligt.
 3. Ställ krav på apparater
  Genom att ställa krav på sina kontorsmaskiner, till exempel de datorer, skrivare och vitvaror vi köper in, har vi effektiviserat vår energianvändning.

Övriga åtgärder

 • Fasader, tak och bottenplatta har tilläggsisolerats
 • Fönster och dörrar har bytts ut
 • Driftanalyser görs regelbundet och tillsammans med fastighetsägaren och leverantörer optimeras driften
 • Vi köper enbart förnybar el och vi har installerat en första etapp med solceller på taket

För att lägga extra fokus på vår energianvändning har vi certifierat vårt ledningssystem enligt energiledningsstandarden ISO 50001.

Uppdrag att stötta andra myndigheter

Sedan 2022 har Energimyndigheten i uppdrag att stötta andra myndigheter i att spara in på elanvändningen genom råd och information. Vårt uppdrag består också i att samla in hur mycket el de statliga myndigheterna använder. Uppdraget har getts i syfte att minska riskerna för störningar i elsystemet under vintern. Med anledning av detta kommer vi att fortsätta med ytterligare åtgärder för att effektivisera vår egen energianvändning.

Det här planerar vi att göra

 • Att göra ytterligare en energikartläggning för att få fler förslag på åtgärder
 • Installera fler solceller
 • Utreda möjligheten till batterilager
 • Se över om det finns mer teknik vi kan behovsstyra
 • Se över hur vi kan ändra vårt beteende när vi är på kontoret. Vi har tagit fram den interna informationskampanjen ”Varje kilowattimme räknas – även på kontoret”. Materialet påminner alla medarbetare om att bidra till energibesparing på kontoret genom enkla åtgärder. Det handlar bland annat om att släcka lampan när man lämnar rummet, minimera disk och stänga av apparater som står på i onödan. Kampanjmaterialet finns att ladda ner här för dig som vill använda det eller bli inspirerad och göra eget:

Material till vidareförmedlare (energimyndigheten.se)

Nyhet: Nytt uppdrag till Energimyndigheten om energibesparing i statliga myndigheter

Nyckeltal för energi 2022

 • kwh totalt (el, värme och kyla): 677 740
 • kwh per kvadratmeter: 80,7
 • kwh per årsarbetskraft: 1728,9
 • andel förnybart: 97 procent