Resor och möten

 Våra tjänsteresor står för den mest betydande av vår negativa miljöpåverkan.

Resor är det sätt på vilket myndighetens verksamhet bidrar mest till utsläppen av växthusgaser. Vi reser allt mer och utsläppen från våra tjänsteresor beror till stor del av våra internationella uppdrag. Vi arbetar aktivt med att underlätta för medarbetarna att kunna göra bra val kring sitt resande.

Exempel på åtgärder vi har gjort för att minska miljöpåverkan från våra resor är att:

  • införa interna riktlinjer för resor och möten.
  • förbättra tekniken för telefon- och videomöten.
  • ställa krav på våra leverantörer av resebokning, taxi och hyrbil.