2023-11-01
Handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas - Slutrapport
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade särskilda regeringsuppdrag
2023-01-25
Delrapport inom uppdraget om handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2021-11-01
Rapport -Analys och förslag för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform-ER 2021:24
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade särskilda regeringsuppdrag
2019-10-09
Yttrande angående Boverkets rapport 2019:15 Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2016-03-29
Yttrande - Laddinfrastruktur inom Klimatklivet
Mottagare: Miljö -och energidepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2011-02-14
Yttrande över energimarknadsinspektionens rapport Uppladdning för framtidens fordon - Undantag från koncession för laddinfrastruktur
Mottagare: Näringsdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden