Elvärme

 

En elpanna eller elpatron värmer vattnet i husets vattenburna värmesystem. Illustration: Bo Reinerdahl

El kan värma hus med vattenburen värme eller med direktverkande värme

Vattenburen värme har en elpanna eller en elpatron värmer upp vatten som åker runt till elementen.

Direktverkande el kommer direkt in i elementen.

Om du har vattenburen värme kan du också välja flera olika sätt att värma vattnet. Du kan ha pellets eller vedpanna eller värmepump.

Du spar elvärme genom att ha bra termostater som ser till att höja och sänka värmen efter hur varmt det blir i rummet.

Om du har gamla element ska du se efter att de har ett överhettningsskydd. Om de inte har det kan de lätt, börja brinna. Tala med en elektriker.

Ett hus med direktverkande elvärme. Illustration: Bo Reinerdahl

Byt till annan värme

Direktverkande el är ofta dyrt och det är också dyrt att byta till ett annat sätt att skaffa värme till huset.´ Men tänk på att om du köper ett nytt system blir det billigare sedan.

Köp en effektvakt

För att spara el kan du köpa en effektvakt. Effektvakten stänger av värmen när du använder för mycket el. Du kan då byta till en lägre huvudsäkring och få en lägre nätavgift.

Vad är bra med direktverkande el?

Element är billiga att köpa och ger inga farliga utsläpp.

Vad är dåligt med direktverkande el?

Vi vet inte vad det kommer att kosta i framtiden.

Elen kan komma från olja och gas som kan ta slut.

Gamla termostater ger ojämn värme.