Fjärrvärme

Värmen produceras i ett värmeverk. Värmen går i rör till stadens lokaler, flerbostadshus och småhus. Illustration: Bo Reinerdahl

Fjärrvärme är värme som kommer från ett värmeverk

Flera hus, kvarter eller en hel stad kan koppla upp sig till värmeverket och få värme därifrån.

Om ditt hus är kopplat till ett fjärrvärmenät kommer värmen hem till dig i rör som är nedgrävda i marken. Men huset behöver ändå en fjärrvärmecentral.

Vad är bra med fjärrvärme?

Fjärrvärmen är enkel att använda, du slipper arbeta med en panna, du slipper sota och elda och fylla på bränsle.

Fjärrvärme är ofta billigare än olja och el.

Fjärrvärmeverken använder ofta förnybar energi.

Vad är dåligt med fjärrvärme?

Det är svårt att kunna välja vem du ska köpa din värme från.

Närvärme

Bilden visar ett närvärmesystem. Det består av en panna och ett kulvertnät som fyra småhus får sin värme från. Illustration: Bo Reinerdahl

Om du inte kan få fjärrvärme kan du och dina grannar bygga en liten fjärrvärmeanläggning som man kallar närvärme.