Gas

Människor kan få värme och energi genom att elda olja, kol eller naturgas.

Men problemet med olja, kol och naturgas är att de kan ta slut. De är inte förnybara.

Idag kan bara de som bor nära naturgasledningar få naturgasvärme i sina hus.

När man eldar med naturgas är det mindre farligt för miljön än när man eldar med olja.

Man kan elda med gas i en oljepanna eller en speciell gaspanna.

Biogas

Biogas kommer från soptippar och reningsverk och är förnybar.

I Sveriges tre största städer fins biogassystem.

Om du har ett lantbruk kan du göra din egen biogas på gödsel.

Vad är bra med gas?

Gas kan vara billigare än olja och el.

Gas ger mycket energi.

Gas är mindre farligt än olja för naturen.

Vad är dåligt med gas?

Bara en del människor kan få gas hemma.

Naturgasen kan ta slut.