Olja

En oljepanna värmer både husets varmvatten och vattnet i värmesystemet. Olja levereras till huset av tankbilen genom ett påfyllningsrör i husväggen. Illustration: Bo Reinerdahl

Allt färre människor använder olja för att värma upp sina hus.

När du eldar med olja kommer mycket gifter ut i luften. Ingen vet när olja kommer att ta slut.

Du ska sota pannan och ge den service varje år.

Vad är bra med olja?

Det är enkelt att använda och en ny oljepanna ger mycket energi.

Vad är dåligt med olja?

En gammal oljepanna kanske bara kan ge hälften så mycket energi som en ny.

Vi vet inte vad oljan kommer att kosta i framtiden.

Olja är ett fossilt bränsle och kan ta slut.

Oljan är farlig för miljön.