Pellets

Bilden ovan visar en biobränsleanläggning som är kompletterad med en solfångare. 1. Solfångare 2. Panna, pellets eller ved 3. Elpatron 4. Ackumulatortank 5. Varmvatten ut till radiator 6. Radiator 7. Returvatten (värmen är avgiven till rummet) in 8. Tappvarmvatten till tvätt och disk 9. Kallvatten in. Illustration: Bo Reinerdahl

Pellets är ett biobränsle som kommer från naturen

Ved är det vanligaste biobränslet idag men pellets är mer miljövänligt.

Du behöver en panna eller en kamin för att elda med pellets.

Med solfångare

Oftast eldar du med pellets mest på vintern och då kan du ha en solfångare som ger värme på sommaren.

Ackumulatortank

Om du eldar med biobränsle är det bra att ha en ackumulatortank. Tanken kan även värmas upp av en solvärmeslinga och av pannan. Tanken kan ge båda vatten och värme.

Miljövänliga apparater

Det finns pelletsbrännare som är miljömärkta. De använder mindre bränsle än andra apparater. De släpper ut mindre farliga gifter och innehåller inga farliga metaller.

Vad är bra med pellets?

Pellets är billigare än el och olja.

Det fungera bra med direktverkande el.

Tar inte slut i naturen.

Är inte farligt för naturen.

Lätt att ta hem från affären.

Vad är dåligt med pellets?

Säckarna eller pallarna med pellets tar stor plats.