Solvärme

Bilden visar ett solfångarsystem som levererar varmvatten. Nr. 1 Solfångare. Nr. 2 Elpatron. Nr. 3 Kallvatten in. Illustration: Bo Reinerdahl

Solvärme är nästan gratis

Du köper bara en solfångare och solen är gratis.

Du kan använda en solfångare tillsammans med ved eller pellets.

Ungefär hälften av den värme som ditt hus behöver kan du få från solen.

En vanlig solfångare som är mellan 4 och 6 kvadratmeter stor kan du koppla till en varmvattensberedare som innehåller 200 till 300 liter.

Om du vill värma en pool är det allra bäst att använda solvärme. Du kan värma hela poolen med en enda solfångare.

Vad är bra med solvärme?

Solvärme är gratis.

Det enda du behöver köpa är en solfångare.

Det är bra för miljön.

Vad är dålig med solvärme?

Solfångaren är dyr att köpa.