Ved

Bilden visar en biobränsleanläggning som är kompletterad med en solfångare. Nr. 1 Solfångare. Nr. 2 Panna, pellets eller ved. Nr. 3 Elpatron. Nr. 4 Ackumulatortank. Nr. 5 Radiator. Nr. 6 Kallvatten in. Illustration: Bo Reinerdahl

Ved är ett biobränsle som kommer från naturen

Ved är det vanligaste biobränslet idag men är inte lika miljövänligt som pellets.

Du behöver en kakelugn, panna eller en kamin för att elda med veden.

Med solfångare

Oftast eldar du med ved mest på vintern och då kan du ha en solfångare som ger värme på sommaren.

Ackumulatortank

Om du eldar med biobränsle är det bra att ha en ackumulatortank.

Tanken kan värmas upp av en solvärmeslinga och av pannan. Tanken kan ge båda vatten och värme.

Miljövänliga apparater

Det finns kakelugnar och braskaminer som är miljömärkta. De använder mindre bränsle än andra apparater. De släpper ut mindre farliga gifter och innehåller inga farliga metaller.

Vad är bra med ved?

Om du hugger din egen ved, är det billigt.

Det finns alltid ny ved, när den gamla tar slut eftersom det kommer nya träd.

Du kan ha vedvärme med direktverkande el.

Vad är dåligt med ved?

Det är tungt att hugga den själv.

Veden tar stor plats.

Rök från ved är farlig.