Lampor

Så här kan du spara el

  • Släck alltid lamporna när du lämnar ett rum.
  • LED-lampor sparar el och räcker längre.
  • Ta hjälp av energimärkningen när du köper lampor.
  • Rikta ljuset där det behövs, när du läser en bok.

Tips

  • Starka lampor kan ge för mycket ljus som känns obehagligt för ögonen och bländar.
  • Med en dimmer kan du öka eller minska mängden ljus från lampan.
  • Alla dimrar fungerar inte med alla lampor.
  • Lämna lampan till miljöstation när den slocknat.

Timer och sensorer

  • Du kan använda timer som släcker eller tänder dina lampor på ett visst klockslag som du ställer in på timern.
  • Du kan köpa sensorer som tänder lampan vid ytterdörren när du kommer hem.