Lampor

Så här kan du spara el

Släck alltid lamporna när du lämnar ett rum.

Ha inte fler lampor än du behöver. Byt dina gamla lampor till nya LED-lampor.

LED-lampor sparar el och räcker längre.

Rikta ljuset där det behövs, när du läser en bok.

Tips

Starka lampor kan ge för mycket ljus som känns obehagligt för ögonen och bländar.

Med en dimmer kan du öka eller minska mängden ljus från lampan.

Alla dimrar fungerar inte med alla lampor.

Lämna lampan till miljöstation när den slocknat.

Timer och sensorer

Du kan använda timer som släcker eller tänder dina lampor på ett visst klockslag som du ställer in på timern.

Du kan köpa sensorer som tänder lampan vid ytterdörren när du kommer hem.