Täta fönster och dörrar

En vanlig villa använder ungefär 15 tusen kilowattimmar el varje år för att värma upp villan.

Du kan spara mycket el genom att se till att ingen värme läcker ut genom fönster och dörrar.

Fönster

Om du har vanliga tvåglasfönster läcker en tredjedel av värmen ut genom fönstren.

Om du köper fönster som inte släpper ut så mycket värme kan du kanske köpa en mindre panna och ha färre element.

Du behöver inte byta ut fönstren mot nya mer energieffektiva fönster, utan du kan sätta in en energisparruta eller byta ut det inre glaset mot ett energisparande glas.

Det är också viktigt att fönstren släpper igenom solljus och solvärme.

Ytterdörren

Ytterdörren ska stänga ute kyla och du kan fråga efter dörrens u-värde när du köper ny dörr.

U-värdet mäter hur mycket värme, som försvinner ut genom dörren.

Ju lägre u-värde desto mer skyddar dörren mot kylan. U-värdet ska gälla för karmen också.

Altandörrar brukar läcka mycket värme. Se till att altandörren har tätningslister. Om du ska köpa ny, fråga efter u-värdet.