Ventilation

Här får du veta mer om hur ventilation fungerar.

Självdrag

 

Illustration: Bo Reinerdahl

Självdragssystemet bygger på att frisk uteluft tar sig in genom springor i huset. Den använda rumsluften tar sig ut genom imkanalen i murstocken och eventuell frånluftskanal från kök och badrum.

Hus som är byggda före 1970 har ofta ingen ventilation eftersom de är så otäta att luften kommer ut ur huset av sig själv genom sprickor och små hål huset.

Det kallas självdrag.

Vad är bra med självdragsventilation?

Det är tyst och fungerar även om det blir elavbrott.

Vad är dåligt med självdragsventilation?

Du kan inte återvinna värmen i luften.

Ventilationen kan fungera dåligt.

Fuktskador och mögel utan ventilation

På 1970 talet började man bygga villor som var tätare, för att spara energi. Men man glömde bort ventilationen.

Många villor från den tiden har dålig luft inomhus och ofta fuktskador och problem med mögel.

På 1980 talet och fram till idag har husen ofta ett mekaniskt frånluftssystem.

Frånluftventilation

 

Illustration: Bo Reinerdahl

Om du har frånluftsventilation har du en fläkt i huset och ventiler i väggarna. Luften ska kunna dra runt inne i huset under eller över dörrarna.

Vad är bra och vad är dåligt med frånluftsventilation?

Du måste se till att luftkanaler, ventiler och fläktar är rena. Annars kan inte fläkten fungera. Du ska byta filter i fläkten ibland.

Från- och tilluftsventilation med återvinning

Illustration: Bo Reinerdahl

En tilluftsfläkt och en frånluftsfläkt skickar luften genom två olika kanaler i huset.

Frånluftsfläkten hämtar värme från luften i köket, badrummet och tvättstugan, och värmer sedan upp luften som går till sovrummet och vardagsrummet.

Vad är bra och vad är dåligt?

Du kan spara hälften av dina kostnader för uppvärmning.

Det fungerar vad det än är för väder utomhus.

Du ska tvätta och laga systemet ofta.

Du ska byta filter och kontrollera att det fungerar som det ska.

Det kan låta om fläktarna.