Anmäl misstankar om korruption och oegentligheter

Om du misstänker allvarliga oegentligheter inom Energimyndigheten kan du anmäla det.

Energimyndighetens trovärdighet bygger på att varje beslut utgår från våra värderingar och etiska riktlinjer. Vi är öppna för att ta emot information och agera på eventuella avsteg från vårt etiska förhållningssätt.

Energimyndigheten har valt att ta hjälp av externt företag som tillhandahåller ett oberoende visslarsystem där en anmälan kan göras.

Du kan välja att vara anonym. Hur vi behandlar personuppgifter i denna typ av ärenden kan du läsa i dokumentet till höger. Det är viktigt att du är införstådd med hur det fungerar. Eftersom Energimyndigheten är en statlig myndighet betraktas uppgifter som kommer in till Energimyndigheten som allmän handling och kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Klicka här för att komma direkt till anmälningssidan och läsa mer om vår visselblåsartjänst.

Samma information och rapporteringformulär kan du också nå via extern länk: https://report.whistleb.com/Energimyndigheten