Statistik

Vilken del av energisystemet är du intresserad av att få statistik om? Är du osäker på var du ska leta för att finna vad du söker, ta hjälp av bilden ovan. Klicka på det område som du är intresserad av att veta mer om så kommer du till statistiken. Det går även att navigera sig vidare utifrån menyn till vänster.

Energi kan inte förstöras eller skapas utan kan bara omvandlas från en energiform till en annan. Energi tillförs systemet från exempelvis träd, olja eller gas där energin finns lagrad. Därefter omvandlas energin till el, värme och andra bränslen som kan användas inom industrin eller i bilar. Elen och värmen överförs i elnät och ledningar medan andra produkter överförs i lastbilar. Energin används sedan inom de tre sektorerna industri, transport samt bostäder och service. Exempel på användningsområden kan vara uppvärmning av småhus, bensin i våra bilar och flygplan samt vid tillverkning av järn och stål.

Energivaror, så som biobränsle, gas och el, säljs på en marknad innan de kommer till användarna. Priserna på de olika energivarorna hittar du under Energipriser.

Vill du hellre ha en överblick av hela energisystemet hittar du det bäst under Energibalans, där återfinns energiflödet för de mest centrala energikällorna i Sverige.

Det finns även ett antal övergripande rapporter.