Statistik

Energimyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella energistatistiken inom områdena tillförsel och användning av energi, energibalanser och prisutveckling inom energiområdet.

Energi kan inte förstöras eller skapas utan kan bara omvandlas från en energiform till en annan. Energi tillförs systemet från exempelvis träd, olja eller gas där energin finns lagrad. Därefter omvandlas energin till el, värme och andra bränslen som kan användas inom industrin eller i bilar. Elen och värmen överförs i elnät och ledningar medan andra produkter överförs i lastbilar. Energin används sedan inom de tre sektorerna industri, transport samt bostäder och service. Exempel på användningsområden kan vara uppvärmning av småhus, bensin i våra bilar och flygplan samt vid tillverkning av järn och stål.

Energivaror, så som biobränsle, gas och el, säljs på en marknad innan de kommer till användarna. Priserna på de olika energivarorna hittar du under Energipriser.

Nu kan du på ett enkelt och övergripande sätt få en bild av hur Sveriges energisystem fungerar.

Sveriges energisystem