Tester av energikrävande produkter

Energimyndighetens Testlab testar uppvärmningssystem, utrustning för att minska behovet av uppvärmning, hemelektronik, belysning och hushållsapparater som omfattas av den obligatoriska energimärkningen.

Testerna har fokus på energianvändningen, men även andra viktiga egenskaper ingår så som buller och hanterbarhet.

Testlabs tester rör bland annat utrustning för uppvärmning, som exempelvis pelletpannor och olika slags värmepumpar. Hemelektronik som tv-apparater och hushållsapparater som kylskåp och frysboxar.

Producenterna påverkas

Testresultaten kan påverka både producenternas egen produktutveckling och underlätta konsumenternas inköp. Vissa tester görs på uppdrag av tillverkarna. Ibland beställer företagen tester av prototyper, för att förbättra produkten redan innan den kommer ut på marknaden.

Opartiska tester

Testerna ska efterlikna verkligheten så långt som det är möjligt. Labbet använder referensmaskiner och referensprogram för att jämföra hur effektiva maskinerna är vid olika provningstillfällen och för att jämföra med resultaten från andra laboratorier. Testlabs provningar är opartiska och görs enligt nationella eller internationellt erkända metoder för provning. Kvaliteten garanteras genom ett system enligt ISO 17025.

Alla testerna listas från A till Ö och testresultatet sätts in i ett sammanhang och visar bland annat på kopplingarna till nuvarande eller kommande ekodesignkrav. Du kan själv välja vilken eller vilka av de testade modellerna som du vill veta mer om. Det finns en tabellguide i två nivåer, en kort och en lite längre. Den längre versionen går att skriva ut. I anslutning till de flesta testerna finns även "Information om testet" och "Bra att veta".