Energianvändningen i bostäder går främst till uppvärmning, varmvatten och hushållsel. Det dominerande uppvärmningssättet och energibäraren i flerbostadshus är fjärrvärme som står för nästan 90 procent av energianvändningen för uppvärmning och varmvatten. I småhus är det främst el, biobränsle och fjärrvärme som står för energianvändningen. En genomgående trend är att olja har minskat kraftigt i bostäder de senaste 20 åren.

Energianvändning för uppvärmning och varmvatten i småhus, från 1983 och framåt, TWh

Energianvändning för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus, från 1983 och framåt, TWh

 

Energianvändningen per kvadratmeter har också minskat både i småhus och i flerbostadshus. Installation av värmepumpar och bättre energiprestanda på våra bostäder är viktiga förklaringar till denna utveckling.

Temperaturkorrigerad energianvändning för uppvärmning och varmvatten i småhus, flerbostadshus och lokaler, kWh/m2 och år

 

Kontakt: Lars Nilsson