Mätningar av varm- och kallvattenförbrukning

Hur mycket vatten används i svenska hushåll? Energimyndigheten har genomfört mätningar av 54 hushålls varm- och kallvattenförbrukning. Mätningarna är från 2007 och 2008 men du kan fortfarande ta del av resultaten.

Vattenmätningarna har genomförts i två etapper. Under år 2007 mättes varm- och kallvattenanvändningen i tio hushåll. Mätningar gjordes vid alla tappställen som finns i hushållens kök och badrum (exempelvis diskho och dusch). Under 2008 mättes den totala varm- och kallvattenanvändningen i 44 hushåll, samt en flerbostadshusfastighet.

Ett övergripande syfte med mätningarna var att få bättre kunskap om hur mycket energi som används för uppvärmning av vatten i bostäder. Energianvändningen för uppvärmning av vattnet beräknades genom att mäta varmvattenanvändningen. Syftet med mätningarna var också att ta fram underlag för att kunna se över befintliga schabloner för vattenanvändning. Resultaten kan även visa hushållens beteende när det gäller vattenanvändningen, till exempel skillnader i användningen över dygnet samt veckodagar.

Mätningar genomförda under 2007

Under år 2007 genomförde Energimyndigheten sina första mätningar av varm- och kallvattenförbrukningen i tio hushåll, sex småhus och fyra lägenheter, under en period av cirka fem månader.

Mätningarnas resultat i korthet

Vattenanvändningens fördelning:

Diskho i köket 41 procent (23 procent varmvatten och 18 procent kallvatten) Bad/dusch 40 procent (27 procent varmvatten och 13 procent kallvatten) Tvättställ 19 procent (11 procent varmvatten och 8 procent kallvatten)

Mätningar genomförda under år 2008

Under år 2008 genomförde Energimyndigheten mätningar av varm- och kallvattenförbrukningen i 44 hushåll, 9 lägenheter och 35 småhus, under en period av cirka en månad.

Mätningarnas resultat i korthet

Medelvärdet för användning av vatten per person och dag i lägenhet var 184 liter (varav 58 liter varmvatten). Medelvärdet för användning av vatten per person och dag i småhus var 130 liter (varav 42 liter varmvatten).