I Energimyndighetens bränslestatistik finns siffror för hur mycket bränsle som används på års-, kvartals- och månadsnivå inom de olika sektorerna.

Biobränslen, petroleumprodukter, kol och naturgas används i byggnader, transporter och industrin och till produktion av el och fjärrvärme i kraft- och värmeverk. Inom industri och i kraft- och värmeverk är biobränsle det största bränslet medan bensin och diesel är störst i transportsektorn.

Bränsleanvändningen i de olika sektorerna, TWh

 

Läget på energimarknaderna

Energimyndigheten sammanställer rapporter om utvecklingen på energimarknaderna för bland annat gas, kol, olja och biobränslen:

Marknaderna för biodrivmedel och fasta biobränslen

Marknaderna för olja, naturgas, kol och utsläppsrätter

Du kan också anmäla dig som prenumerant på dessa rapporter.

 

Kontakt: Johan Harrysson