Värmevärden och emissionsfaktorer

På den här sidan finns information om de värmevärden och emissionsfaktorer som Energimyndigheten använder i sin statistik. De används för att beräkna hur stor energi som utvecklas vid förbränning av ett bränsleslag.

Du hittar våra värmevärden och emissionsfaktorer under Dokument.

Så här ser den förenklade metoden ut:

Utsläpp (kg) = Bränsleförbrukning (m3) * värmevärde (GJ/m3) * emissionsfaktor (kg/GJ)

Vad är ett värmevärde?

Värmevärdet anger hur mycket energi i termer av Joule eller kilowattimmar som utvecklas vid förbränning av en viss mängd av ett bränsleslag. Vid förbränning av enklare bränsleslag i gas- och vätskeform kan värmevärdet ofta beräknas utifrån de olika komponenternas reaktionsentalpi. Men för de bränsleslag som har en mer komplicerad kemisk uppbyggnad, såsom trädbränslen har värmevärdena ofta bestämts experimentellt. 

Vad är emissionsfaktorer?

Emissionsfaktorer anger hur stora utsläpp av växthusgaser det blir vid förbränning av ett visst bränsleslag. Utsläpp av till exempel koldioxid påverkas av bränslets innehåll av kol per vikt eller volym.

Kontakt värmevärden och emissionsfaktorer: Johan Harrysson