Användarråd för officiell statistik

Som statistikansvarig myndighet har Energimyndigheten ett användarråd där den officiella statistiken diskuteras för att ge förslag till förbättringar. Enheten för energisystem ansvarar för rådet som träffas två gånger per år.

"Den statistikansvariga myndigheten bör anpassa statistikens innehåll och omfattning till samhällsutvecklingen och basera denna anpassning på omvärldsbevakning inklusive dialog med användarna till exempel i användarråd och i andra fora, direkt med enskilda användare och i systematiska användarstudier." (Riktlinjer fastställda av Rådet för den officiella statistiken 2003-10-30.)   Minnesanteckningar från våra möten hittar du till höger. Om du vill titta på anteckningar från tidigare möten är det bara att du hör av dig. Nuvarande deltagare i användarrådet är följande:

 • Boverket
 • Energigas Sverige
 • Energimarknadsinspektionen
 • Jernkontoret
 • Naturvårdsverket
 • Miljö- och energidepartementet
 • Näringslivets Regelnämnd
 • Skogsstyrelsen
 • Statistiska Centralbyrån
 • Svebio
 • Energiföretagen Sverige
 • Svenska petroleum och biodrivmedelinstitutet
 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Trafikanalys