Enheter och symboler

Här hittar du förklaringar av några vanliga enheter som används i energistatistiken. Här finns också förklaringar av olika symboler som används i tabeller.

Enheter

Den internationella enheten för energi är joule (J). I Sverige används ofta enheten wattimmar (Wh). Måttenheterna ton oljeekvivalent (toe), kalori (cal) och British thermal unit (BTU) är vanliga vid internationella jämförelser. Relationerna mellan olika måttenheter framgår av följande tabell.

  Till
Från GJ MWh toe Mcal MBTU
GJ 1 0,28 0,02 239 0,95
MWh 3,6 1 0,086 860 3,412
toe 41,9 11,63 1 10 000 39,72
Mcal 0,0419 0,00116 0,0001 1 0,0398
MBTU 1,055 0,2954 0,0211 252,145 1

 

På nationell och internationell nivå är energimängderna så pass stora att det är mer praktiskt att lägga till prefix. Prefix framgår av följande tabell.

Prefix Faktor Tiopotens Talvärde
k