Publiceringsplan 2021

Officiell statistik

Produkt Produktkod Referenstid Publiceras
Energistatistik för flerbostadshus EN0101 2020 2021-05-11
Energistatistik för småhus EN0102 2020 2021-05-11
Energistatistik för lokaler EN0103 2020 2021-05-11
Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler EN0112 2020 2021-05-11

Årlig el-, gas- och fjärrvärmestatistik

EN0105 2020 2021-11-30

Vindkraftsstatistik

EN0105 2020 2021-04-20
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 4e kvartalet 2020 2021-03-29
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 1a kvartalet 2021 2021-06-28
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 2a kvartalet 2021 2021-09-27
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 3e kvartalet 2021 2021-12-13
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 nov-20 2021-01-19
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 dec-20 2021-02-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 jan-21 2021-03-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 feb-21 2021-04-16
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 mar-21 2021-05-18
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 apr-21 2021-06-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 maj-21 2021-07-16
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 jun-21 2021-08-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 jul-21 2021-09-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 aug-21 2021-10-19
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 sep-21

2021-11-17

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik      
Månatlig elstatistik EN0108 nov-20 2021-01-18
Månatlig elstatistik EN0108 dec-20 2021-02-10
Månatlig elstatistik EN0108 jan-21 2021-03-09
Månatlig elstatistik EN0108 feb-21 2021-04-14
Månatlig elstatistik EN0108 mar-21 2021-05-11
Månatlig elstatistik EN0108 apr-21 2021-06-11
Månatlig elstatistik EN0108 maj-21 2021-07-09
Månatlig elstatistik EN0108 jun-21 2021-08-10
Månatlig elstatistik EN0108 jul-21 2021-09-10
Månatlig elstatistik EN0108 aug-21 2021-10-08
Månatlig elstatistik EN0108 sep-21 2021-11-09
Månatlig elstatistik EN0108

okt-21

2021-12-10
Oljeleveranser kommunvis redovisning EN0109

2020

2021-08-27
Industrins årliga energianvändning

EN0113

2020

2021-12-17

Energianvändningen inom byggsektorn EN0114    
Energianvändningen i fritidshus EN0110    
Energianvändningen inom fiskesektorn EN0115    
Energianvändning inom skogsbruket EN0116 2021 2020-12-15
Leveranser av fordonsgas EN0120 nov-20 2021-01-19
Leveranser av fordonsgas EN0120 dec-20 2021-02-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 jan-21 2021-03-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 feb-21 2021-04-16
Leveranser av fordonsgas EN0120 mar-21 2021-05-18
Leveranser av fordonsgas EN0120 apr-21 2021-06-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 maj-21 2021-07-16
Leveranser av fordonsgas EN0120 jun-21 2021-08-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 jul-21 2021-07-16
Leveranser av fordonsgas EN0120 aug-21 2021-10-19
Leveranser av fordonsgas EN0120 sep-21 2021-11-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 okt-21 2021-12-17
Industrins energianvändning i småföretag EN0121    
Oförädlat trädbränsle EN0122 2020 2021-12-01
Nätanslutna solcellsanläggningar EN0123 2020 2021-03-31
Produktion av biogas och användning av rötrester EN0124 2020 2021-10-01
Årliga energibalanser EN0202 2020 2021-12-15
Kommunal och regional energistatistik EN0203 2019 2021-02-25
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 dec-20 2021-01-22
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301  jan-21 2021-02-22
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 feb-21 försenad
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 mar-21 2021-04-23
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 apr-21 2021-05-21
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 maj-21 2021-06-22
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 jun-21 2021-07-23
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 jul-21 2021-08-22
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 aug-21 2021-09-23
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 sep-21 2021-10-22
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 okt-21 2021-11-23
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 nov-21 2021-12-21
Energipriser på naturgas och el EN0302 2a halvåret 2020 2021-03-15
Energipriser på naturgas och el EN0302  1a halvåret 2021

2021-08-29

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör  EN0306  2020 2021-03-15
Trädbränsle- och torvpriser EN0307 4e kvartalet 2020 2021-03-11
Trädbränsle- och torvpriser  EN0307 1a kvartalet 2021 2021-06-10
Trädbränsle- och torvpriser  EN0307 2a kvartalet 2021 2021-09-10
Trädbränsle- och torvpriser  EN0307 3e kvartalet 2021 2021-12-10

Transportsektorns energianvändning

Samtliga transportslag

EN0118 2019 2021-02-15

Transportsektorns energianvändning

Bantrafikens energianvändning

EN0118

2020 2021-06-15

Elanvändning i vägtrafik

EN0118

2020 2021-09-06