Publiceringsplan 2021

Officiell statistik

Produkt Produktkod Referenstid Publiceras
Energistatistik för flerbostadshus EN0101 2020 2021-05-11
Energistatistik för småhus EN0102 2020 2021-05-11
Energistatistik för lokaler EN0103 2020 2021-05-11
Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler EN0112 2020 2021-05-11

Årlig el-, gas- och fjärrvärmestatistik

EN0105 2020 2021-10-28

Vindkraftsstatistik

EN0105 2020 2021-04-20
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 4e kvartalet 2020 2021-03-29
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 1a kvartalet 2021 2021-06-28
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 2a kvartalet 2021 2021-09-27
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 3e kvartalet 2021 2021-12-13
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 nov-20 2021-01-19
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 dec-20 2021-02-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 jan-21 2021-03-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 feb-21 2021-04-16
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 mar-21 2021-05-18
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 apr-21 2021-06-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 maj-21 2021-07-16
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 jun-21 2021-08-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 jul-21 2021-09-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 aug-21 2021-10-19
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 sep-21

2021-11-17

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik      
Månatlig elstatistik EN0108 nov-20 2021-01-18
Månatlig elstatistik EN0108 dec-20 2021-02-10
Månatlig elstatistik EN0108 jan-21 2021-03-09
Månatlig elstatistik EN0108 feb-21 2021-04-14
Månatlig elstatistik EN0108 mar-21 2021-