Elpriser och elavtal

Elpriser och elavtal redovisar statistik över:

  • Erbjudna elhandelspriser till konsumenter för olika elavtal och elområden 
  • Elnätspriser för olika typkunder
  • Omförhandlade elavtal för hushåll och övriga kunder 
  • Genomsnittligt betalda elpriser per halvår för hushåll och icke-hushåll

 

Statistiken redovisas på SCB:s hemsida. Länk till SCB:s hemsida