Gaspriser och gasavtal

Gaspriser och gasavtal redovisar statistik över genomsnittligt betalda gaspriser för olika typkunder. Statistiken redovisas per halvår. 

Statistiken redovisas på SCB:s hemsida. Länk till SCB:s hemsida