Årlig energibalans

Årlig energibalans innehåller uppgifter om tillförsel, omvandling och användning av energi i Sverige. Statistiken redovisas som färdiga tabeller och diagram samt i statistikdatabasen. I statistikdatabasen kan du göra egna detaljerade utsökningar av statistiken.

Välj:

  • Diagram

     
     

  • Statistikdatabas

    Statistikdatabas: Årlig energibalans

    I statistikdatabasen kan du skapa egna tabeller som du kan läsa på skärmen eller ladda ner i olika format.