Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)

Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) redovisar bland annat statistik om:

-tillförsel och användning av el fördelat på produktionsslag och typ av användning

-bränsleförbrukning för elproduktion efter produktionsslag och bränsletyp

-elanvändningen efter användningsområde (bransch).

 

Statistiken redovisas på SCB:s hemsida. Länk till SCB:s hemsida