Energianvändningen inom byggsektorn

Statistiken beskriver den slutliga energianvändning för byggsektorn (SNI 41-43) exklusive transporter. Statistiken redovisas som färdiga tabeller och diagram samt i statistikdatabasen.

Välj:

  • Statistikdatabas

    Statistikdatabas: Byggsektorns energianvändning

    I statistikdatabasen kan du skapa egna tabeller som du kan läsa på skärmen eller ladda ner i olika format.