Energianvändningen inom byggsektorn

Statistiken beskriver den slutliga energianvändning för byggsektorn (SNI 41-43) exklusive transporter. Statistiken redovisas som färdiga tabeller och diagram samt i statistikdatabasen.

Statistiken redovisas endast i statistikdatabasen.