Energianvändningen inom fiskesektorn

Statistiken beskriver den slutliga energianvändning för fiskesektorn exklusive transporter. Statistiken redovisas som färdiga tabeller och diagram samt i statistikdatabasen.