Energianvändningen inom jordbruket

Statistiken beskriver den slutliga energianvändning för jordbrukssektorn exklusive transporter. Statistiken redovisas som färdiga tabeller och diagram samt i statistikdatabasen.

Statistikdatabas: Jordbrukets energianvändning

I statistikdatabasen kan du skapa egna tabeller som du kan läsa på skärmen eller ladda ner i olika format.