Energianvändningen inom skogsbruket

Statistik över skogsbrukets energianvändning redovisas årligen. Statistiken redovisas som färdiga tabeller samt i statistikdatabasen.

Statistikdatabas: Skogsbrukets energianvändning

I statistikdatabasen kan du skapa egna tabeller som du kan läsa på skärmen eller ladda ner i olika format.