Energianvändningen inom skogsbruket

Statistik över skogsbrukets energianvändning redovisas årligen. Statistiken redovisas som färdiga tabeller samt i statistikdatabasen.

Välj:

  • Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)