Energipriser på naturgas och el

Energipriser på naturgas och el redovisar statistik över genomsnittligt betalda el- och gaspriser för olika typkunder. Staistiken redovisas per halvår.

Statistiken redovisas på SCB:s hemsida. Länk till SCB:s hemsida