I energistatistik för flerbostadshus redovisas energianvändning, uppvärmningssätt och area för flerbostadshus. Statistiken redovisas uppdelat på bland annat byggår och typ av ägare. Här kan du exempelvis hitta hur mycket fjärrvärme en bostadsrättsförening använder per kvadratmeter.

Statistiken redovisas i Excelfiler.

Kommentar till den senast publicerade statistiken: Energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus minskade med cirka 4 procent från 27,2 TWh 2019 till 26,2 TWh 2020. Minskningen beror på att 2020 var ett betydligt varmare år än 2019 vilket gör att energianvändningen för uppvärmning av flerbostadshus blir lägre.