I energistatistik för lokaler redovisas energianvändning, uppvärmningssätt och area för lokaler. Statistiken redovisas uppdelat på bland annat byggår och typ av ägare.

Statistiken redovisas i Excelfiler.

Kommentar till den senast publicerade statistiken: Energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i lokaler minskade med cirka 3 procent från 17,8 TWh 2019 till 17,2 TWh 2020. Minskningen beror på att 2020 var ett betydligt varmare år än 2019 vilket gör att energianvändningen för uppvärmning av lokaler blir lägre.