Energistatistik för lokaler

I energistatistik för lokaler redovisas energianvändning, uppvärmningssätt och area för lokaler. Statistiken redovisas uppdelat på bland annat byggår och typ av ägare.

Statistiken redovisas i Excelfiler.

Kommentar till den senast publicerade statistiken: Energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i lokaler ökade från 17,2 TWh 2020 till 18,8 TWh 2021. Ökningen beror på att 2020 var ett betydligt varmare år än 2021 vilket gör att energianvändningen för uppvärmning av lokaler blir högre.