Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler

Statistiken är en sammanfattning av de tre undersökningarna Energistatistik för småhus, Energistatistik för flerbostadshus och Energistatistik för lokaler. Det sker vissa justeringar av statistiken vilket innebär att statistiken som redovisas i denna rapport kan skilja sig något från den som redovisas i de tre delrapporterna.

Statistiken redovisas i Excelfiler.

Statistiken redovisas inte i statistikdatabasen.