Energistatistik för småhus

Här hittar du statistik om energianvändning, uppvärmningssätt, area och byggår i småhus. Här kan du exempelvis hitta hur många småhus som har installerat en värmepump eller hur mycket mindre energi som ett nybyggt småhus använder jämfört med ett äldre småhus.

Statistiken redovisas i Excelfiler. För året 2010 gjordes en större undersökning, så i den filen finns uppgifter på kommunnivå.

Kommentar till den senast publicerade statistiken: Energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i småhus ökade från 29,1 TWh 2020 till 31,7 TWh 2021. Ökningen beror på att 2020 var ett betydligt varmare år än 2021 vilket gör att energianvändningen för uppvärmning av småhus blir högre.