Här hittar du statistik om energianvändning, uppvärmningssätt, area och byggår i småhus. Här kan du exempelvis hitta hur många småhus som har installerat en värmepump eller hur mycket mindre energi som ett nybyggt småhus använder jämfört med ett äldre småhus.

Statistiken redovisas i Excelfiler.

Kommentar till den senast publicerade statistiken: Energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i småhus minskade med cirka 4 procent från 30,3 TWh 2019 till 29,1 TWh 2020. Minskningen beror på att 2020 var ett betydligt varmare år än 2019 vilket gör att energianvändningen för uppvärmning av småhus blir lägre.