Industrins energianvändning

Statistiken innehåller årliga uppgifter om användningen av energi inom mineral- och tillverkningsindustri (SNI 05-33) samt uppgifter om kostnader för inköpt energi. Uppgifterna omfattar alla arbetsställen inom SNI 05-33 (Svensk näringsgrensindelning 2007) med tio eller fler anställda. Statistiken redovisas som färdiga tabeller samt i statistikdatabasen. I statistikdatabasen kan du göra egna detaljerade utsökningar av statistiken.