Kommunal och regional energistatistik

Kommunal och regional energistatistik visar el- och fjärrvärmeproduktion, använda bränslen och slutlig energianvändning i län och kommuner.

Statistiken redovisas på SCB:s hemsida. Länk till SCB:s hemsida